Projekt ”Opracowanie strategii CSR i wdrożenie procedur ERP/CRM wraz ze standardami serii AA1000 we wszystkich obszarach CSR firmy PRES-CONw oparciu o kontakty z trzema grupami interesariuszy”współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracyz nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

Umowa nr 49/SPPW/DPP/2014 z dnia 03.06.2014

 

2014-12-15

Ustalono już datę spotkania z kluczowymi Interesariuszami naszej firmy. Odbędzie się ono w dniu 20. grudnia br. o godz. 12.00 w Pyrzycach. Już dzisiaj zapraszamy do zapoznania się z relacją ze spotkania.

2014-11-28

Poniżej przedstawiamy relację naszego kolegi Mariusza Kondalskiego z powstania i działalności Zakładowej Drużyny Piłki Nożnej PRES-CON Kozielice. 

DRUŻYNA PRES-CON

2014-11-25

Szanowni Interesariusze firmy PRES-CON sp. z o.o.!  Już wkrótce będzie miało miejsce spotkanie informacyjne w ramach realizowanego przez nas projektu CSR. Podsumujemy na nim nasze dotychczasowe działania w zakresie wdrażania Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie i będziemy chcieli zaangażować Państwa do wspólnego wypracowania ustaleń w zakresie integracji naszego lokalnego środowiska społecznego. Szczegóły już wkrótce na naszej stronie www.

2014-11-11

W dniu 11.11.2014 drużyna firmy PRES-CON z sukcesem zakończyła turniej o Puchar Przechodni Prezesa GZ LZS w Kozielicach. Szczegółowa relacja już wkrótce!

 

2014-11-05

Jest nam miło poinformować, że nasza pracownica Pani Ilona Kurzawa, jest aktywną uczestniczką systemowego projektu Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Pani Ilona jest też emisariuszką firmy PRES-CON w zakresie budowania relacji pomiędzy naszą firmą a lokalna społecznością. Gratulujemy i zachęcamy do współpracy!

2014-10-30

Pracownicy PRES-CON sp. z o.o. zainicjowali oddolnie spotkania z lokalnym środowiskiem fanów futsal'u czyli po prostu piłki halowej. W ten sposób integrujemy się z lokalną społecznością, wierząc że odniesiemy przy okazji jakiś sukces sportowy. 

2014-10-15

Informujemy, że trwają prace nad wdrożeniem w naszej organizacji standardów serii AA1000. Zgodnie z zasadą angażowania wszystkich Interesariuszy zachęcamy Państwa do zgłaszania poprzez nasz serwis www, wszelkich uwag i spostrzeżeń w zakresie zrównoważonego rozwoju. Chcielibyśmy uwzględnić Państwa pomysły podczas naszego wdrożenia.

Dla firmy PRES-CON, która uznaje swoją odpowiedzialność wobec tych, na których wywiera wpływ i tych, którzy mają wpływ na nią, włączanie oznacza uczestnictwo Interesariuszy w tworzeniu i osiąganiu odpowiedzialnej i strategicznej odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju.

2014-09-30

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy kolejny etap wdrożenia prac nad uruchomieniem systemu ERP w naszej spółce. Firma wdrożeniowa w ścisłej współpracy z naszym zespołem wdrożeniowym zakończyła II etap prac wdrożeniowych. Osiągnięcie pełnej funkcjonalności systemu planowane jest na koniec br. 

2014-09-27

Dni Otwarte Pres-Con Sp. z o.o. - FOTORELACJA

Dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i aktywne uczestnictwo w spotkaniu poświęconym CSR. Przypominamy, że oczekujemy na Państwa uwagi i pomysły związane z wdrażaniem idei CSR. Możecie je Państwo zgłaszać poprzez ankiety rozdawane na spotkaniu informacyjnym (wypełnione ankiety można zostawić w sekretariacie firmy w godz. 7.30-15.00) lub przekazać nam poprzez specjalnie stworzony internetowy formularz kontaktowy, który znajdziecie Państwo TUTAJ (kliknij aby przejść do formularza). Zapraszamy do zgłaszania swoich pomysłów. Najciekawsze z nich zostaną umieszczone na naszej stronie www a następnie poddane obradom Zarządu w sprawie ich realizacji.  

2014-09-20

Informujemy, że dnia 27.09 odbędą się dni otwarte firmy Pres-Con sp. z o.o. poświęcone zaprezentowaniu mieszkańcom, lokalnym władzom i okolicznym przedsiębiorcom informacji na temat Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie. Na spotkaniu będzie można wymieniać się informacjami pomiędzy wszystkimi interesariuszami Pres-Con sp. z o.o.. Zapraszamy!  

 

                                      AGENDA DNI OTWARTYCH
 

 

Godzina

Wydarzenie

13.00-13.15

Rejestracja gości

13.15-13.30

Powitanie uczestników spotkania przez zarząd
 i pracowników spółki

13.30-14.00

Prezentacja idei CSR
 i realizowanych w tym zakresie działań - doradca CSR

14.00-15.00

Część I:

Zwiedzanie linii produkcyjnych
 pod opieką pracowników firmy, w tym:

 

- prezentacja filmu o działalności PRES-CON sp. z o.o.

- prezentacja pracy urządzeń

- wspólna produkcja pamiątkowych detali

- niespodzianki

 

15.00- 17.00

Część II:

Indywidualne konsultacje pomiędzy interesariuszami i zarządem spółki

Indywidualne konsultacje z doradcą CSR

Zakończenie spotkania

 

2014-09-05

Informujemy, że zakończyliśmy kolejny etap wdrożenia systemu ERP polegający na zakupie systemu i urządzeń do jego wdrożenia. Rozpoczynamy prace związane z wdrożeniem systemu i procedur jego funkcjonowania.   

2014-08-15

W naszej firmie zamontowaliśmy już tablicę informacyjną pozwalającą na wymianę wiedzy w zakresie Społecznej Odpowiedzialności w Biznesie.  Znajdziecie Państwo na niej najnowsze informacje o CSR oraz komunikaty dotyczące realizowanego przez nas projektu. Zapraszamy do zapoznania się z tymi treściami.

2014-08-01

Informujemy, że firma wdrożeniowa zakończyła analizę realizowanych przez nas procesów produkcyjnych. Dzięki temu możemy przystąpić do realizacji wdrożenia systemu ERP/CRM. Dziękujemy wszystkim pracownikom zaangażowanym w działania przedwdrożeniowe za poświęcony czas i wypracowane ustalenia.

2014-07-02

Informujemy, że firma PRES-CON posiada już  strategię CSR. Została ona opracowana dzięki realizacji projektu realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

2014-06-30

Z przyjemnością informujemy, że zakończyliśmy prace nad nowym działem naszej  strony internetowej. Stanowi ona jeden z elementów komunikacji społecznej, jaką wdrażamy zgodnie z opracowaną strategią CSR. Zachęcamy do korzystania ze wszystkich aktywności na stronie oraz bieżące śledzenie dalszych aktualności dotyczących naszego projektu i innych informacji o CSR.

 

2014-06-26

Informujemy, że  końcem czerwca planujemy zakończyć prace nad strategią CSR w naszej firmie. Doradca ds. CSR we współpracy ze wszystkimi interesariuszami naszej firmy opracował strategię długookresową, sięgającą 2020 roku. Będzie ona na bieżąco aktualizowana, w zależności od zmieniających się czynników wewnętrznych i zewnętrznych.

 

2014-06-20

Informujemy, że w dniu dzisiejszym miało miejsce kolejne spotkanie doradcze w ramach opracowania strategii CSR w naszej firmie. Tym razem prace poświęcone były ukształtowaniu treści naszej wizji i misji. Już wkrótce zakomunikujemy ją na naszej stronie WWW. 

 

2014-06-01

Informujemy, że od maja br. firma PRES-CON sp. z o.o. rozpoczęła prace mające na celu opracowanie i wdrożenie strategii CSR.