Projekt ”Opracowanie strategii CSR i wdrożenie procedur ERP/CRM wraz ze standardami serii AA1000 we wszystkich obszarach CSR firmy PRES-CONw oparciu o kontakty z trzema grupami interesariuszy”współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracyz nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy w ramach projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)”

Umowa nr 49/SPPW/DPP/2014 z dnia 03.06.2014